Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng ở đâu?

Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng ở đâu? là một câu hỏi khá phổ biến hiện nay. Khi bạn đi xin giấy phép xây dựng nhà ở công trình xây dựng của mình nhưng thực sự không biết nộp hồ sơ ở đâu và cơ quan nào có thâm quyền để cấp giấy phép xây dựng khiến cho bạn gặp nhiều trở ngại và thời gian cho việc xin cấp phép này cũng kéo dài đáng kể.

Vấn đề liên quan đến nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng ở đâu. Đây là một câu hỏi liên quan đến thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, phát giấy phép xây dựng hiện nay đang được quy định khá cụ thể và rõ ràng:

+ Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

nop-ho-so-xin-giay-phep-xay-dung-o-dauNơi nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hoá, công trình tượng đài, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của UBND cấp tỉnh, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

*Lưu ý: Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì các vấn đề liên quan đến chỉnh sửa, gia hạn cấp lại hoặc thu hồi đều do cơ quan đó đảm nhiệm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới (UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã) cấp không đúng quy định.

Gửi Bình Luận