Nhà Phố Tân Cổ Điển 3 Tầng – A Dương, Thành Phố Bà Rịa

Đơn vị thi công: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Vũ An

Địa điểm: Thành Phố Bà Rịa

Thời gian: 2023

  • Diện tích xây dựng: 7x12m
  • Số tầng: 3
  • Phong cách: Tân cổ điển

Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Baria Vung Tau

Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 1 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 2 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 3 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 4 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 5 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 6 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 7 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 8 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 9 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 10 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 11 Nha Pho Tan Co Dien 3 Tang Vung Tau 12