Nhà Phố Cổ Điển 4 Tầng 5x12m – C Hồng – Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Đơn vị thi công: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Vũ An

Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Thời gian: 2023

  • Diện tích xây dựng: 5x12m
  • Số tầng: 4
  • Phong cách: Hiện đại

Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 1 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 2 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 3 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 4 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 5 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 6 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 7 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 8 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 9 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 10 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 11 Nha Pho 4 Tang Co Dien Bariavungtau 12