Nhà Phố 5 Tầng 5x10m – Chị Huệ – Long Thành, Đồng Nai

Đơn vị thi công: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Vũ An

Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai

Thời gian: 2022

  • Diện tích xây dựng: 5x10m
  • Số tầng: 5
  • Phong cách: Hiện đại

Nha Pho 5 Tang Baria 1 Nha Pho 5 Tang Baria 2 Nha Pho 5 Tang Baria 3 Nha Pho 5 Tang Baria 4 Nha Pho 5 Tang Baria 5 Nha Pho 5 Tang Baria 6 Nha Pho 5 Tang Baria 7 Nha Pho 5 Tang Baria 8 Nha Pho 5 Tang Baria 9 Nha Pho 5 Tang Baria 11 Nha Pho 5 Tang Baria 12 Nha Pho 5 Tang Baria 13 Nha Pho 5 Tang Baria 14 Nha Pho 5 Tang Baria 14 1 Nha Pho 5 Tang Baria 15 Nha Pho 5 Tang Baria 16 Nha Pho 5 Tang Baria 17