Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở theo thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng ban hành yêu cầu bắt buộc tất các các công trình xây dựng nhà ở, nhà ở riêng rẻ thành thị, nông thôn phải xuất trình được giấy phép xây dựng khi thực hiện việc xây mới hoặc sửa chữa nhà cửa theo đúng pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở được chia làm 2 loại: đô thị và nông thôn

 

ho-so-de-nghi-cap-giay-phep-xay-dung-nha-o

1. Hồ sơ cấp phép xây dựng tại đô thị:

 

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

– Bản sao có công chứng về quyền sở hữu, sử dụng đất. Hoặc giấy tờ có liên quan chứng minh quyền sử dụng đất.

– Bộ bản vẽ thiết kế chi tiết:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

2. Hồ sơ cấp phép xây dựng tại nông thôn:

 

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

– Bản sao có công chứng về quyền sở hữu, sử dụng đất. Hoặc giấy tờ có liên quan chứng minh quyền sử dụng đất.

– Bộ bản vẽ thiết kế chi tiết:

+ Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 – 1/500 theo mẫu

+ Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 – 1/200.

* Mẫu đơn cấp phép xây dựng và các mẫu khác vui lòng liên hệ 0915 313 045 để được cung cấp hoặc có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng công ty thiết kế xây dựng VŨ AN số A1205 Tòa nhà Hodeco Plaza , P. 7, Tp Vũng Tàu để được hỗ trợ tư vấn cung như cung cấp các mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tại Vũng Tàu.

Gửi Bình Luận