Cấp giấy phép xây dựng tạm ở trường hợp nào?

Theo luật xây dựng hiện hành đối với các công trình rơi vào dự án hay nằm trong khu quy hoạch nào đó sẽ không được xin cấp phép xây dựng mà thay vào đó sẽ là một giấy tờ khác được gọi là Giấy Phép Xây Dựng Tạm. Tuy nhiên “tạm” tức là khi hết thời hạn thì công trình có thể bị phá dỡ mà không bị bồi thường.

Thời gian công trình tồn tàn trên giấy phép xây dựng tạm có thời hạn là 5 năm. Tuy nhiên nếu hết thời hạn nêu trên , có nhu cầu gia hạn công trình có thời gian tồn tại lâu hơn, sẽ được chính quyền địa phương cấp tiếp thời gian gia hạn giấy phép xây dựng tạm.

Cap-giay-xay-dung-tam

Giấy phép xây dựng áp dụng cho trường hợp nào?

√ Theo điều 5 Thông tư  số 03/2009/TT-BXD cấp ngày 26/03/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP cấp ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì:

+ Chí áp dụng việc  cấp giấy phép xây dựng tạm đối với các khu vực quy hoạch đã được duyệt và công bố tuy nhiên chưa chính thức thực hiện.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể quy mô công trình được cấp phép xây dựng tạm dựa trên đặc điểm, tính chất và thời gian thực hiện quy hoạch của từng khu vực sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

+ Thẩm quyền cấp phép xây dựng tạm áp dụng cho các công trình xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 23 Nghị định 12/CP.

+ Thời gian tồn tại của công trình xây dựng tạm phải ghi rõ ràng trong nội dung của Giấy phép xây dựng tạm. Nếu hết thời hạn tồn tại công trình ghi trong giấy phép xây dựng tạm mà Nhà nước chưa tiến hành dự án thì công trình xây dựng tạm được phép tồn tại đến khi Nhà nước tiền hành dự án

Gửi Bình Luận